பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

கற்பித்தல் முறை

கற்பித்தல் முறை

Posted by மணிகண்டன் at August 08. 2017
மொழி கற்பித்தலில் உயர்நிலை திறன்களான creativity மற்றும் sensitivity என்பதில் sensitivity திறன் பற்றி விளக்குக. இங்கு Sensitivity என்பதற்குரிய பதம் 1.கூர்சிந்தனை, 2. சமூக உணர்வாற்றல் திறன், 3. உணர்திறன் இந்த மூன்றில்எது சரியானது?
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(தேவைப்படுகிறது)
Enter the word
நெவிகடிஒன்
Back to top