பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

வரலாற்று நாயகர்கள்

வரலாற்று நாயகர்கள் பற்றிய வாழ்க்கை குறிப்புகள்

மஹாத்மா காந்தியடிகள்
மஹாத்மா காந்தியடிகள் (இந்தியாவின் தேசப்பிதா) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வாஸ்கோட காமா
வாஸ்கோட காமா பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பிரெட்ரிக் பாஸி
'அமைதியின் தூதுவன்' - பிரெட்ரிக் பாஸி அவர்களின் வரலாற்றுக் குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜீன் ஹென்றி டுனாண்ட்
ஜீன் ஹென்றி டுனாண்ட் பற்றிய வரலாற்றுக்குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கரும வீரர் காமராஜர்
கல்வியின் நாயகன் காமராஜர் பற்றிய வரலாற்றுக்குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மகாகவி பாரதியார்
மகாகவி பாரதியார் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாவீரன் அலெக்ஸாண்டர்
மாவீரன் அலெக்ஸாண்டர் பற்றிய வரலாற்று குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
லூயி பாஸ்ச்சர்
நுண்ணுயிரியலின் தந்தை - லூயி பாஸ்ச்சர் பற்றிய வரலாற்றுக்குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கலிலியோ கலிலி
'வானியல் சாஸ்திரத்தின் தந்தை' கலிலியோ கலிலி - வின் வரலாற்றுக்குறிப்புகள்
மிக்கைல் கொர்பசோவ்
பனிப்போர் நாயகன் மிக்கைல் கொர்பசோவ் பற்றிய வரலாற்றுக்குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top