பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள்

இத்தலைப்பின் கீழ் அரசு ஆதார வளங்கள், அடிப்படை கல்வி, குழந்தை உரிமை ஆகியவற்றின் பயனுள்ள இணைய தளங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அரசு ஆதார வளங்கள்
கல்வி தொடர்பான அரசு ஆதார வளங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உலக அளவிலான ஆதார வளங்கள்
கல்வி தொடர்பாக உலக அளவில் உள்ள அரசு ஆதார வளங்கள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
பயிற்சி மற்றும் அறிவுத்திறன் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஆதார வளங்கள்
பயிற்சி மற்றும் அறிவுத்திறன் பகிர்ந்து கொள்ளுவதற்கான அரசு ஆதார வளங்கள் இங்கு வழங்கியுள்ளனர்.
அடிப்படைக் கல்வி மற்றும் ஆண்-பெண் சமத்துவம்
யுனிசெஃப் பெண்கல்வி தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கல்வி புள்ளிவிவர ஆதார வளங்கள்
யுனெஸ்கோ புள்ளி விவர மையம், உலகளாவிய கல்வி தொடர்பான தகவல் தளம் போன்ற விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
குழந்தை உரிமைகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு ஆதாரவளங்கள்
குழந்தை உரிமைகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு தொடர்பான ஆதாரவளங்கள் இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
கல்வி சார்ந்த ஆதார வளங்கள்
இந்த பகுதி பல்வேறு கல்வி சார்ந்த வளங்களை பற்றிய ஒரு கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது!
பார்வையற்றவர்களுக்கு தொழிற்பயிற்சி
தேசிய பார்வையற்றோர் நல மையம் இந்தியாவில் உத்தரகாண்டை தலைமையிடமாக கொண்டு தமிழ்நாடு சென்னையில் மண்டல பயிற்சி மையமாக செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது. இம்மையம் பார்வையற்றோர்களுக்காக கீழ்காணும் தொழிற்பயிற்சிகளை நடத்துகின்றது.
பதிவை சரிபார்க்க வாய்ப்பு
வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவை சரிபார்க்க வாய்ப்பு பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
புதிய கல்வி முறை என்னும் பூதம்
ஒரு மாணவன் முதல் வகுப்பிலிருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரை ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல், சமூகவியல் என அய்ந்து பாடங்களைப் பயில வேண்டும்.
நெவிகடிஒன்
Back to top