பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

பல வகையான படிப்புகள்

பல துறையுடன் சம்மந்தப்பட்ட படிப்புகளைப் பற்றி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளன.

ஜியோஸ்பேஷியல் தொழில்நுட்பத் துறை
ஜியோஸ்பேஷியல் தொழில்நுட்பத் துறை சார்ந்த படிப்பு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நிறுவனத்தின் செயலாளர் பணிக்கான படிப்பு
நிறுவனத்தின் செயலாளர் பணிக்கான படிப்பு பற்றிய விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தரவு விஞ்ஞானி
தரவு அறிவியல் துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
வைராலஜி படிப்பு
வைராலஜி படிப்பின் சவால்கள் மற்றும் முக்கியத்துவம் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மனித மரபியல் துறை
மனித மரபியல் துறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கலைநயமிக்க செராமிக் பொறியியல் துறை
கலைநயமிக்க செராமிக் பொறியியல் துறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
திட்ட மேலாண்மை துறை
திட்ட மேலாண்மை துறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
வனவிலங்கு பாதுகாப்பு படிப்பு
வனவிலங்கு பாதுகாப்பு படிப்பு குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுலா வழிகாட்டிகளுக்கான பயிற்சி
சுற்றுலா வழிகாட்டிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் பயிற்சி குறித்த விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
விளையாட்டு பொறியியல் படிப்பு
விளையாட்டு பொறியியல் படிப்பின் அம்சங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top