பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

பல வகையான படிப்புகள்

பல துறையுடன் சம்மந்தப்பட்ட படிப்புகளைப் பற்றி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளன.

புவியியல் படிப்பு
புவியியல் படிப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தீ மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த படிப்புகள்
தீ மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த படிப்புகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மூப்பியல் படிப்பு
மூப்பியல் படிப்பு தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
புதுப்பிக்கத்தக்க, மாற்று எரிசக்தி சம்பந்தமான பயிற்சிகள்
புதுப்பிக்கத்தக்க, மாற்று எரிசக்தி சம்பந்தமான பயிற்சிகள் வழங்கும் கல்வி நிறுவனங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தடய அறிவியல்துறை படிப்புகள்
தடய அறிவியல்துறை படிப்புகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுச்சூழல் கல்வி
சுற்றுச்சூழல் கல்வி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இயந்திரங்களைக் கையாள இன்ஸ்ட்ருமென்டேஷன் படிப்பு
இன்ஸ்ட்ருமென்டேஷன் படிப்பு பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
புவியியல் தகவல் தொகுதி - GIS
GIS இன் வரலாறு (HISTORY OF GIS) இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top