பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்

அரசு மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் சார்ந்த பல்வேறு கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பிரதம மந்திரியின் சமையல் எரிவாயுத் திட்டம்
பிரதம மந்திரியின் சமையல் எரிவாயுத் திட்டம் (பிரதமமந்திரி உஜ்வாலா யோஜ்னா) பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உஜாலா திட்டம்
உஜாலா (UJALA) என்ற நிதி உதவித்திட்டத்தை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தூய்மை கங்கை
நமாமி கங்கை திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவின் வளர்ச்சி
மின்சாரம் குறித்த திட்டங்களில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மாநில சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை கொள்கை
தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை கொள்கை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சூரியமித்ர திறன்வளர்ச்சித் திட்டம்
சூரியமித்ர திறன்வளர்ச்சித் திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உஜ்வல் பாரத்
உஜ்வல் பாரத் (UJWAL BHARAT) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒருங்கிணைந்த எரிசக்தி மேம்பாட்டுத் திட்டம் (IPDS)
ஒருங்கிணைந்த எரிசக்தி மேம்பாட்டுத் திட்டம் (IPDS) பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுச்சூழல் மாசைக் கட்டுப்படுத்தும் சட்டங்கள்
சுற்றுச்சூழல் மாசைக் கட்டுப்படுத்தும் சட்டங்கள் பற்றிய வரையறை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வன உயிரினப் பாதுகாப்புச்சட்டங்கள்
அபாய நிலையிலுள்ள உயிரினங்களை பாதுகாப்பதற்கான சில முக்கிய சட்டதிட்டங்கள்
நெவிகடிஒன்
Back to top