பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / அரசு திட்டங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

அரசு திட்டங்கள்

அரசு மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் சார்ந்த பல்வேறு கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பிரதம மந்திரியின் சமையல் எரிவாயுத் திட்டம்
பிரதம மந்திரியின் சமையல் எரிவாயுத் திட்டம் (பிரதமமந்திரி உஜ்வாலா யோஜ்னா) பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உஜாலா திட்டம்
உஜாலா (UJALA) என்ற நிதி உதவித்திட்டத்தை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தூய்மை கங்கை
நமாமி கங்கை திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவின் வளர்ச்சி
மின்சாரம் குறித்த திட்டங்களில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுச்சூழல் கொள்கை 2017
தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுச்சூழல் கொள்கை 2017 பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சூரியமித்ர திறன்வளர்ச்சித் திட்டம்
சூரியமித்ர திறன்வளர்ச்சித் திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உஜ்வல் பாரத்
உஜ்வல் பாரத் (UJWAL BHARAT) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top