பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்

அரசு மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் சார்ந்த பல்வேறு கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பச்சத் லேம்பு யோஜனா
பச்சத் லேம்பு யோஜனா என்ற திட்டம் பற்றிய தகவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
RGGLV திட்டம்
எரிசக்தி தொடர்பான பிற பயனுள்ள அரசாங்க உதவிகள் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
வனத்துறை (2018-19) திட்டங்கள்
வனத்துறை (2018-19) திட்டங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சதுப்பு நில (பாதுகாப்பு, நிர்வாகம்) விதிகள் 2016
சதுப்பு நில (பாதுகாப்பு, நிர்வாகம்) விதிகள் 2016 பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நீர்வள நிலவளத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள்
நீர்வள நிலவளத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உபவடி நிலத்தை தட்பவெப்பநிலை மாறுபாடுகளுக்கேற்ப மேம்படுத்தும் திட்டம்
உபவடி நிலத்தை தட்பவெப்பநிலை மாறுபாடுகளுக்கேற்ப மேம்படுத்தும் திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்திறன் ஒழுங்குமுறை விதிகள்
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆதாரங்களிலிருந்து கொள்முதல் செய்யப்படும் மின்திறன் ஒழுங்குமுறை விதிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக மேலாண்மைக் கட்டமைப்பு
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக மேலாண்மைக் கட்டமைப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தேசிய நீர் கொள்கை
தேசிய நீர் கொள்கை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top