பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / எரிசக்தி சேமிப்பு / வீடுகளில் எரிசக்தி சேமிப்பு
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

வீடுகளில் எரிசக்தி சேமிப்பு

வீடுகளில் எரிசக்தி சேமிப்பதற்கான வழிகளை பற்றி இங்கு விவரித்துள்ளனர்.

வீட்டு விளக்குகள்
வீட்டு விளக்குகள் மூலம் எரிசக்தி சேமிப்பது பற்றி இப்பகுதியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சமைத்தல்
வீடுகளில் சமைக்கும் போது எரிசக்தி சேமிப்பது பற்றி இத்தலைப்பில் விவரித்துள்ளனர்.
வீட்டு உபயோகம்
வீட்டு உபயோகப் பொருட்களில் மின்சாரம் சேமிப்பதற்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
Back to top