பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / எரிசக்தி - தொிந்து கொள்ள வேண்டியவை
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

எரிசக்தி - தொிந்து கொள்ள வேண்டியவை

எரிசக்தி - தொிந்து கொள்ள வேண்டியவை

மின்திருட்டு
மின்திருட்டு பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மின்னழுத்தம்
மின்னழுத்தம் பற்றிய தகவல்
மின்னோட்டம்
மின்னோட்டம் பற்றிய தகவல்
மின்தடையின் காரணங்கள்
தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படுவதன் காரணங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுப்புற சூழல் பாதுகாப்பில் மாற்று எரிபொருட்கள்
சுற்றுப்புற சூழல் பாதுகாப்பில் மாற்று எரிபொருட்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
எரிசக்தி திட்டங்கள்
மத்திய மாநில அரசால் வழங்கும் எரிசக்தி திட்டங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
மழை சீசனில் பின்பற்ற 10 பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்
மழை சீசனில் பின்பற்ற 10 பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
எலெக்ட்ரிக் பயன்பாடும் சூரிய ஒளியின் தேவையும்
எலெக்ட்ரிக் பயன்பாடும் சூரிய ஒளியின் தேவையும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உயிர்மப்பொருள்களிலிருந்து எரிகட்டி தயாரித்தல்
உயிர்மப்பொருள்களிலிருந்து எரிகட்டி தயாரித்தல் பற்றிய குறிப்புகள்
படிம எரிசக்தியில் வெளியாகும் விஷ வாயுக்கள்
படிம எரிசக்தியில் வெளியாகும் விஷ வாயுக்கள் [Toxic Emissions from Fossil Fuel Energy] பற்றிய குறிப்புகள்
நெவிகடிஒன்
Back to top