பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / எரிசக்தி திறன்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

எரிசக்தி திறன்

எரிசக்தி திறனை மேம்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உயிர்ப்பொருட்களை திறமையாக பயன்படுத்துதல்
நம் நாட்டிலுள்ள உயிர்ப்பொருட்களை திறமையாக பயன்படுத்துவதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.
எரிசக்தி திறன் தொழில்நுட்பங்கள்
எரிசக்தி திறன் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பசுமை கட்டிடங்கள்
இத்தலைப்பின் கீழ் பசுமை கட்டிடங்களை மதிப்பிடும் முறை மற்றும் அதற்கான எடுத்துக்காட்டுகளை விளக்கியுள்ளனர்.
நீர் மின் ஆற்றல்
நீர் மின் ஆற்றல் பற்றிய குறிப்புகள்
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பற்றிய தகவல்.
காற்றுத் திறன்
காற்றுத் திறன் பற்றிய குறிப்புக்கள்
Has Vikaspedia helped you?
Share your experiences with us !!!
To continue to home page click here
Back to top