பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

கழிவு மேலாண்மை

கழிவு மேலாண்மை பற்றிய குறிப்புகள்

திடக்கழிவு
திடக்கழிவு பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
திட கழிவுகளின் வகைகள்
திட கழிவுகளின் வகைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பிளாஸ்டிக்
பிளாஸ்டிக் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
திடக்கழிவு உற்பத்தியின் ஆதாரம்
திடக்கழிவு உற்பத்தியின் பிரச்சினைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கழிவு மேலாண்மையில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள்
கழிவு மேலாண்மை பற்றிய தகவல் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை உபயோகித்து தார்ச்சாலை அமைத்தல்
பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை உபயோகித்து தார்ச்சாலை அமைக்கும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவின் நகர்ப்புற சுற்றுச்சூழல் சவால்கள்
இந்தியாவின் நகர்ப்புற சுற்றுச்சூழல் சவால்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட கட்டுமான பொருட்கள்
மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட கட்டுமான பொருட்கள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மருத்துவக் கழிவுகள் மேலாண்மை
மனித செயல்பாடுகளினால் உருவாகும் தொழிற்சாலை கழிவுகள், வீட்டுக் கழிவுகள், விவசாய கழிவுகள் ஆகிய அனைத்தும் புவிச் சூழலை பெரிதும் பாதிக்கின்றது
மின்னணுக் கழிவுகளால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடுகள்
மின்னணுக் கழிவுகளால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடுகள்
நெவிகடிஒன்
Back to top