பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

பொதுவான தகவல்கள்

சுற்றுச்சூழல் குறித்த பொதுவான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பூமியைக் காக்கும் ஓசோனின் அளவு
ஓசோன் படலம் பாதிக்கப்படுவதன் காரணங்கள் மற்றும் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வானிலை, காலநிலை மற்றும் சுகாதாரம்
வானிலை, காலநிலை மற்றும் சுகாதாரம் பற்றிய குறிப்புகள்
மின்னல் தாக்கமும் பாதுகாப்பும்
மின்னல் தாக்கமும் பாதுகாப்பும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுச்சுழல் வளர்ச்சி மற்றும் பேரிடர் - பஞ்சதத்துவ சமநிலை
சுற்றுச்சுழல் வளர்ச்சி மற்றும் பேரிடர் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் வன விலங்கு பாதுகாப்பு
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் வன விலங்கு பாதுகாப்பு பற்றிய சில தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பாலைவனமயமாதல்
பாலைவனமயமாதலுக்கான காரணங்கள் மற்றும் விளைவுகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பசுமை போக்குவரத்து - சுற்றுச்சூழலின் தாக்கம்
பசுமை போக்குவரத்து மேம்பாடு குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
வளிமண்டலம் - ஓர் கண்ணோட்டம்
வளிமண்டலம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உயிர்க்கோளம் - ஓர் கண்ணோட்டம்
உயிர்க்கோளம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உயிர்க்கோளம்
உயிர்ப்புவியியல் பற்றியும் உயிரின சூழ்வாழிடங்கள் பற்றியும் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top