பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

பேரழிவுகள்

பேரழிவுகளைப் பற்றிய அனைத்துத் தகவல்களையும் இங்கு காணலாம்.

பேரழிவு
பேரழிவு பற்றிய சமுக அக்கறையைப் பற்றிய குறிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
பேரழிவுகளின் நிலைகள்
இயற்கைப் பேரழிவுகளினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் இரண்டு நிலைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை இங்கு காணலாம்.
பேரழிவு மேலாண்மை
மனிதனால் இயற்கைப் பேரழிவுகள் ஏற்படுவதைத் தடுத்து நிறுத்த இயலாது. பேரழிவின் போது மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சுனாமி
சுனாமி ஏற்படும் முறை மற்றும் எச்சரிக்கை அமைப்புகள் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
நிலநடுக்கம் - புதிய தொழில்நுட்பம்
நிலநடுக்கத்திலிருந்து தப்பிக்க கண்டறியப்பட்ட புதிய தொழில்நுட்பம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு மாநிலப் பேரிடர் மேலாண்மை முகமை
தமிழ்நாடு மாநிலப் பேரிடர் மேலாண்மை முகமையின் ஆசிரியர் கையேட்டுக் குறிப்புகள்
அயனமண்டல சூறாவளி – ஓர் பார்வை
அயனமண்டல சூறாவளி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top