பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

Top Rated 20 Pages


பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
sivaraj selvaraj Nov 28, 2018
கோ 9 தட்டப்பயறு
Mariyappan Dec 08, 2018
ஜி.எஸ்.டியை நடைமுறைப்படுத்துவதில் உள்ள சவால்
Mariyappan Dec 21, 2018
நோயாளியின் நிலையை மாற்றுதல்
Aswin Arichand S Jan 14, 2019
புணர்ச்சிவிதும்பல்
sivaraj selvaraj Jan 15, 2019
பெரியாரைப் பிழையாமை
sivaraj selvaraj Dec 07, 2018
ரத்த தானம் பற்றிய முக்கியத் தகவல்கள்
TASNA Jan 13, 2019
பயனில சொல்லாமை
sivaraj selvaraj Nov 28, 2018
கள்ளாமை
sivaraj selvaraj Nov 28, 2018
மாணவர்களின் கண்டறி முறை
Mariyappan Jan 03, 2019
மத்திய பட்ஜெட் தயாரிப்பதில் உள்ள முன்னேற்பாட்டு செயல்களும் நடைமுறைகளும்
Mariyappan Jan 12, 2019
பிறப்பு / இறப்பு பதிவு செய்வதற்கான ஆவணங்கள்
Aswin Arichand S Dec 17, 2018
GST யும் எளிதாகத் தொழில்செய்தலில் அதன் தாக்கமும்.
Mariyappan Dec 20, 2018
ஜி. எஸ். டி – இந்திய வரலாற்றில் வரிவிதிப்பு முறை
Mariyappan Dec 22, 2018
சுற்றந்தழால்
sivaraj selvaraj Nov 30, 2018
இல்வாழ்க்கை
sivaraj selvaraj Nov 28, 2018
மழை வெள்ளத்திலிருந்து நெற்பயிர்களை பாதுகாக்கும் நுட்பங்கள்
Mariyappan Jan 19, 2019
ஒழுக்கமுடைமை
sivaraj selvaraj Nov 28, 2018
சான்றாண்மை
sivaraj selvaraj Dec 06, 2018
கடவுள் வாழ்த்து
sivaraj selvaraj Nov 28, 2018
Back to top