பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

Top Rated 20 Pages


பள்ளி முன்பருவக் கல்வி
Viji May 19, 2019
மாவட்டம் - ஓர் பார்வை
TASNA Mar 07, 2019
மகப்பேறு கால கவனிப்பு
Aswin Arichand S Mar 06, 2019
மாணவர்களின் கண்டறி முறை
Mariyappan Jan 03, 2019
மாவட்ட தொழில் மையம்
S Lavanya Shree Mar 04, 2019
பயிர்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்
Mariyappan May 11, 2019
கைப்பேசி எண்ணை மின்வாரியத்துடன் இணைத்தல்
Aswin Arichand S Mar 12, 2019
மத்திய பட்ஜெட் தயாரிப்பதில் உள்ள முன்னேற்பாட்டு செயல்களும் நடைமுறைகளும்
Mariyappan Apr 30, 2019
காதினுள் கேட்கும் இரைச்சலான ஒலிகள்
Aswin Arichand S May 04, 2019
தமிழர் வீரம் - 1 முதல் 6
sivaraj selvaraj Apr 11, 2019
உணவூட்ட முறைகள்
Aswin Arichand S Mar 04, 2019
பொது பயன்பாடுகள் (விலாசங்கள்)
S Lavanya Shree Feb 22, 2019
சத்துணவுத்திட்டம்
TASNA Nov 25, 2018
வாய்மை
sivaraj selvaraj Apr 29, 2019
நோயாளியின் நிலையை மாற்றுதல்
Aswin Arichand S Jan 22, 2019
பருவநிலை மாற்றமும், பொருளாதார வளர்ச்சியும்
Mariyappan Jan 07, 2019
பெரினியல் கவனிப்பு (அ) விடப கவனிப்பு
Aswin Arichand S Mar 03, 2019
கிராம சுகாதாரம் - விழிப்புணர்வு மற்றும் சவால்கள்
Mariyappan Jan 07, 2019
நான்கு பட்டங்களுக்கும் ஏற்ற சூரியகாந்தி சாகுபடி
Mariyappan Mar 07, 2019
தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்ததல் கொள்கை - தொலைநோக்கு பார்வை
Mariyappan Apr 10, 2019
Back to top