பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

Top Rated 20 Pages


பொது நூலக இயக்ககம்
Mariyappan Oct 11, 2018
மொகஞ்சதாரோ, ஹரப்பா, ஆதிச்சநல்லூரில் மனித இனங்கள்
Mariyappan Oct 17, 2018
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் பாகம் 2 - 2018 - 2019
Sivaraj Selvaraj Oct 12, 2018
வேளாண் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் 2018 -19
Sivaraj Selvaraj Oct 11, 2018
நுண்ணுயிரிகளின் கட்டுப்பாடு
Mariyappan Oct 12, 2018
நீர் மேலாண்மையின் முக்கியத்துவம்
Mariyappan Oct 11, 2018
திறன் மேம்பட்டிற்கு தேசிய அளவில் நிதி அளிப்பதற்கான புதிய தொழில்நுட்பம்
TASNA Aug 16, 2018
டிஜிட்டாலிஸ் சாகுபடி முறைகள்
Mariyappan Oct 05, 2018
பகுதி அ - நம் சுற்றுச்சூழலில் உயிரினப்பன்மையை புரிந்துகொள்ளுதல்
TASNA Aug 20, 2018
வள்ளிக்கிழங்கின் மருத்துவ குணங்கள்
Sivaraj Selvaraj Aug 06, 2018
வேம்பு சாகுபடி முறைகள்
Mariyappan Oct 09, 2018
இந்தியக் கல்வி - ஒரு வரலாற்று மேநோக்கு
Mariyappan Sep 30, 2018
தகவல் தொடர்பு கருவிகளும் வளர்ச்சியும்
manickam Jul 09, 2018
தட்பவெப்பநிலை மாற்றம் குறித்த ஆராய்ச்சியில் அண்ணா பல்கலைக்கழக மையத்தின் பங்கு
Mariyappan Oct 14, 2018
சிலப்பதிகாரம் - வழக்குரை காதை
sivaraj selvaraj Oct 08, 2018
சங்க இலக்கியம் - ஓர் அறிமுகம்
sivaraj selvaraj Oct 13, 2018
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை - நிர்வாக அமைப்பு
Mariyappan Sep 06, 2018
எலுமிச்சையில் சொறி நோய்
Mariyappan Apr 28, 2018
இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம்
Mariyappan Oct 18, 2018
பள்ளி மேலாண்மையின் குறிக்கோள்களும் நோக்கங்களும்
Mariyappan Sep 21, 2018
Back to top