பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / உடல்நலம் / ஆயுஷ் / ஹோமியோபதி மருத்துவம்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

ஹோமியோபதி மருத்துவம்

ஹோமியோபதி மருத்துவம் மூலம் குணப்படுத்தப்படும் பல்வேறு நோய்கள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஹோமியோபதி
ஹோமியோபதியின் அடிப்படைகள், அதன் தீர்வுகள், நடைமுறைகள், இந்திய ஹோமியோபதி நிறுவனங்களின் தகவல் தொகுப்பு ஆகியன இங்கு விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன
மரண பயம் நீக்கும் ஹோமியோ மருந்துகள்
மரண பயம் நீக்கும் சில ஹோமியோ மருந்துகள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
Back to top