பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

ரத்த சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சினைகள்

ரத்த சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சினைகள்

Posted by விஷ்வ தர்ஷன் at August 17. 2018
எனது மகனுக்கு தற்போது நான்கு வயது அவனுக்கு அடிபட்டு ரத்தம் வந்தால் உரைவது இல்லை,மீண்டும் ரத்தம் ஏரினால் பிரகு நிர்க்கும் அதற்கான காரனம், நிரந்தர தீர்வு என்ன.
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(தேவைப்படுகிறது)
Enter the word
நெவிகடிஒன்
Back to top