பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

ஊட்டச்சத்து

இந்த பகுதியில் ஊட்டச்சத்து பற்றிய விரிவான தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இளங்குழவிக்குத் தேவையான உணவூட்டம் (0 முதல் 12 மாதங்கள் வரை)
இளங்குழவிக்குத் தேவையான உணவூட்டம் (0 முதல் 12 மாதங்கள் வரை) பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கான உணவூட்டம்
கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கான உணவூட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
முன்பள்ளி பருவ வயதினருக்கான உணவூட்டம்
முன்பள்ளி பருவ வயதினருக்கான உணவூட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பள்ளிப் பருவ குழந்தைகளுக்கான உணவூட்டம் (6 முதல் 12 வருடங்கள் வரை)
பள்ளிப் பருவ குழந்தைகளுக்கான உணவூட்டம் (6 முதல் 12 வருடங்கள் வரை) பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
குமரப்பருவத்தினரருக்கான உணவூட்டம் (13 முதல் 19 வருடங்கள் வரை)
குமரப்பருவத்தினருக்கான உணவூட்டம் (13 முதல் 19 வருடங்கள் வரை) குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பெரியவர்களுக்கான உணவூட்டம் (19 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்)
பெரியவர்களுக்கான உணவூட்டம் (19 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்) குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
முதியோருக்கான உணவூட்டம்
முதியோருக்கான உணவூட்டம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
திட்ட உணவு
திட்ட உணவு முறை குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தானியங்கள் மற்றும் அவற்றின் விளை பொருட்கள்
தானியங்கள் மற்றும் அவற்றின் விளை பொருட்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பயறு வகைகள்
ஊட்டச்சத்து அளிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் பயறு வகைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top