பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

குழந்தைகள் உடல்நலம்

இந்த பகுதி குழந்தை வளர்ச்சி மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான பல்வேறு தலைப்புகளை உள்ளடக்கியுள்ளது

குழந்தை பராமரிப்பு
குழந்தைகளின் வளர்ப்பு மற்றும் பராமரிப்பு முறைகளை இங்கு காணலாம்.
குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள்
குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் நோய்கள் மற்றும் பொதுவான பிரச்சனைகள் குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
குழந்தை வளர்ப்பு
குழந்தை வளர்ப்பு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உணவு முறை
குழந்தைகளுக்கான உணவுமுறை குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
Has Vikaspedia helped you?
Share your experiences with us !!!
To continue to home page click here
Back to top