பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / உடல்நலம் / சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை / மருத்துவக் கழிவுகள் மேலாண்மை
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

மருத்துவக் கழிவுகள் மேலாண்மை

மனித செயல்பாடுகளினால் உருவாகும் தொழிற்சாலை கழிவுகள், வீட்டுக் கழிவுகள், விவசாய கழிவுகள் ஆகிய அனைத்தும் புவிச் சூழலை பெரிதும் பாதிக்கின்றது

மருத்துவக்கழிவுகள்
மருத்துவக்கழிவுகளின் பாதுகாப்புச் சட்டத்தைப் பற்றி இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவக்கழிவு மேலாண்மை விதிகள், 1998
மருத்துவக்கழிவு மேலாண்மை விதிகள், 1998
பிரித்தெடுத்தலும் கையாளுதலும்
மருத்துவ கழிவு மேலாண்மையில் பிரித்தெடுத்தலும் கையாளுதலும் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன
கழிவுகள் கையாளப்படும்போது பயன்படும் முக்கிய உபகரணங்கள்
கழிவுகள் கையாளப்படும்போது பயன்படும் முக்கிய உபகரணங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top