பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

கண்

கண் சார்ந்த நோய்கள் மற்றும் அதன் பாதுகாப்பு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இழை வெண்படல அழற்சி
இழை வெண்படல அழற்சி குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கண்ணழுத்த நோய்
கண்ணழுத்த நோய் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஹார்னர் நோய்த்தாக்கம்
ஹார்னர் நோய்த்தாக்கம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மிகையழுத்த விழித்திரைநோய்
மிகையழுத்த விழித்திரைநோய் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கண்சவ்வழற்சி
கண்சவ்வழற்சி பற்றியும் அதன் வகைகள் பற்றியும் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பார்வைக் குறைவும் பார்வைக் கருவிகளும்
பார்வைக் குறைவும் பார்வைக் கருவிகளும் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இமைமுனைத்திசு வளர்ச்சி
இமைமுனைத்திசு வளர்ச்சி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தொண்டை கண்சவ்வுக் காய்ச்சல் (PCF)
தொண்டை கண்சவ்வுக் காய்ச்சல் (PCF) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இமைமயிர் உட்சுருளல்
இமைமயிர் உட்சுருளல் அறிகுறிகள், காரணங்கள் மற்றும் நோய் மேலாண்மை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பொதுவான கண் பிரச்சனைகள் மற்றும் அதற்கான சிகிச்சைகள்
பொதுவான கண் பிரச்சனைகள் மற்றும் அதற்கான சிகிச்சைகள் பற்றி காணலாம்.
நெவிகடிஒன்
Back to top