பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / உடல்நலம் / நோய்கள் / பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகள்

பிற உறுப்புகள் சார்ந்த உடல்நலக் குறைபாடுகள் சில இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பொதுவான பிரச்சனைகள்
காய்ச்சல், மலச்சிக்கல், தலைவலி போன்ற பொதுவான பிரச்சனைகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தாலசீமியா நோய்
உடல் சக்தியைப் பறிக்கும் நோய் தாலசீமியா பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
இளமையிலேயே வெள்ளை முடி வருவதற்கான காரணம்
கூந்தல் வெள்ளையாவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. ஆகவே அத்தகைய காரணங்கள் என்னவென்று சற்று படித்து தெரிந்து கொண்டு, வெள்ளை முடி வருவதைத் தடுங்கள்.
பியூர்கர்ஸ் நோய்
பியூர்கர்ஸ் நோய் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
இடமகல் கருப்பை உட்படலம்
இடமகல் கருப்பை உட்படலம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
நரப்பிசிவு நோய் (வில்வாதசன்னி)
நரப்பிசிவு நோய் (வில்வாதசன்னி) பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
முதியோரை தாக்கும் முக்கிய நோய்கள்
முதியோரை தாக்கும் முக்கிய நோய்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
துயில்மயக்க நோய்
துயில்மயக்க நோயை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அவயவவீக்கம்
அவயவவீக்கம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
கவனிக்கவேண்டிய 14 அறிகுறிகள்
உடலில் கவனிக்க வேண்டிய சில அறிகுறிகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top