பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

எலும்பு மற்றும் வாதம்

எலும்பு மற்றும் வாதம் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் இங்கு காணலாம்.

இணைப்புகள் மற்றும் எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள்
இணைப்புகள் மற்றும் எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களின் காரணங்கள் மற்றும் பராமரிப்பு முறைகள் பற்றி விளக்கியுள்ளனர்.
முடக்கு வாதம் அல்லது மூட்டு வாதம்
முடக்கு வாதம் அல்லது மூட்டு வாதம் பற்றிய குறிப்புகள்
முடக்கு வாதத்திற்கான குறிப்புகள்
முடக்கு வாதத்திற்கான சிகிச்சையைப் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
வாத நோய்
கருக்குழந்தைகளை பாதிக்கும் வாத நோய் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
இளவயது மூட்டு அழற்சி
இளவயது மூட்டு அழற்சி பற்றிய குறிப்புகள்
கழுத்து வலியும் டிஸ்க் விலகலும்
கழுத்து வலியும் டிஸ்க் விலகலும் பற்றிய தகவல்
மணிக்கட்டு எலும்புக்குழாய் நோய்
மணிக்கட்டு எலும்புக்குழாய் நோய் பற்றிய குறிப்புகள்
எலும்புகளை அரிக்கும் நோய்
எலும்புகளை அரிக்கும் நோய் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கீல்வாதம்
கீல்வாதம் நோயின் காரணங்கள் மற்றும் மேலாண்மை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
புளோரின் படிவுநோய்
புளோரின் படிவுநோய் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top