பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

நோய்கள்

மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய பொதுவான நோய்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பொதுவான பிரச்சனைகள்
காய்ச்சல், மலச்சிக்கல், தலைவலி போன்ற பொதுவான பிரச்சனைகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பொதுவான தொற்று நோய்கள்
பொதுவான தொற்று நோய்கள் பற்றியும் அதில் தோன்றும் அறிகுறிகள் மற்றும் அவற்றின் சிகிச்சைகளும் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தாலசீமியா நோய்
உடல் சக்தியைப் பறிக்கும் நோய் தாலசீமியா பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
இளமையிலேயே வெள்ளை முடி வருவதற்கான காரணம்
கூந்தல் வெள்ளையாவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. ஆகவே அத்தகைய காரணங்கள் என்னவென்று சற்று படித்து தெரிந்து கொண்டு, வெள்ளை முடி வருவதைத் தடுங்கள்.
பியூர்கர்ஸ் நோய்
பியூர்கர்ஸ் நோய் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
இடமகல் கருப்பை உட்படலம்
இடமகல் கருப்பை உட்படலம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
டர்னர் நோய் (பிறப்புறுப்பு வளர்ச்சியின்மை)
டர்னர் நோய் (பிறப்புறுப்பு வளர்ச்சியின்மை) பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
முகமுடக்கு வாதம்
முகமுடக்கு வாதம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
நரப்பிசிவு நோய் (வில்வாதசன்னி)
நரப்பிசிவு நோய் (வில்வாதசன்னி) பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
பறவைக் காய்ச்சல்
பறவைக் காய்ச்சல் பற்றிய தகவல் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top