பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

நோய்கள்

மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய பொதுவான நோய்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

முதியோரை தாக்கும் முக்கிய நோய்கள்
முதியோரை தாக்கும் முக்கிய நோய்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தலை அல்லது மண்டை
தலை அல்லது மண்டை சார்ந்த அனைத்து தகவல்களும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தடிப்புச்சொறி
தடிப்புச்சொறி நோய்களை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
பனிக்கடுப்பு
பனிக்கடுப்பு பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
துயில்மயக்க நோய்
துயில்மயக்க நோயை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அவயவவீக்கம்
அவயவவீக்கம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
கவனிக்கவேண்டிய 14 அறிகுறிகள்
உடலில் கவனிக்க வேண்டிய சில அறிகுறிகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஈரலில் கொழுப்பு (ஈரல் நோய்)
ஈரலில் கொழுப்பைக் (ஈரல் நோய்) கரைப்பதற்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
குடிப்பழக்கம்
குடிப்பழக்கம் நோய் மேலாண்மை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top