பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

நோய்கள்

மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய பொதுவான நோய்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

தமனித்தடிப்பு
தமனித்தடிப்பு நோயின் அறிகுறிகள் மற்றும் மேலாண்மை முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கல்நார் தொடர்பான நோய்கள்
கல்நார் தொடர்பான நோய்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கால்
கால் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் குறித்த தகவல்கள் அனைத்தும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நரம்பு
நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அனைத்தும் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இரத்தக்குழல் கட்டி
இரத்தக்குழல் கட்டி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வெப்ப நோய்களும் வெப்ப அலையும்
வெப்ப நோய்களும் வெப்ப அலையும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தண்ணிர் மற்றம் உணவு மூலம் பரவும் நோய்கள்
தண்ணிர் மற்றம் உணவு மூலம் பரவும் நோய்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நோய்தொற்று
கல்லீரல் அழற்சி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மது பயன்பாட்டுக் கோளாறு
மது பயன்பாட்டுக் கோளாறு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top