பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

முதல் உதவி

அனைவருக்கும் தெரிய வேண்டிய அடிப்படை முதலுதவி முறைகளைப் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

நீங்களே முதல் உதவி செய்யலாம்
ஒவ்வொரு மனிதரும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய, செய்ய வேண்டிய சிறந்த உதவி, முதல் உதவி! இவற்றைப் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
மீனவர்க்கு முதலுதவி
மீனவர் கடலில் மீன்பிடிக்கும் போது தேவைப்படும் முதலுதவி பற்றி இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்
கடலில் முதலுதவி
கடலில் அடிபட்டால் முதலுதவி செய்யும் முறைகள்
முதலுதவி செய்பவர்க்கான குறிப்புகள்
முதலுதவி செய்பவர்க்கான குறிப்புகள் பற்றி இங்கே காணலாம்
முதலுதவியின் முக்கியத்துவம்
முதலுதவியின் முக்கியத்துவம் பற்றின குறிப்புகள்
பாம்பு கடி முதலுதவி
பாம்பு கடித்தால் என்ன முதலுதவி (FIRST AID) செய்யலாம்
விபத்தில் சிக்கியவரை பிழைக்க வைக்க என்ன செய்யலாம்?
விபத்தில் மாட்டியவரை பிழைக்க வைக்க முதல் உதவிகள் பற்றிய குறிப்புகள்
சவ்வில் ஏற்படும் காயங்களுக்கான சிகிச்சை
சவ்வில் ஏற்படும் காயங்களுக்கான சிகிச்சை பற்றிய குறிப்புகள்
இணையம் மூலம் எளிதாக ரத்ததானம்
இணையம் மூலம் எளிதாக ரத்ததானம் செய்து கொள்ளலாம்.
வலிப்பு நின்றவுடன் செய்ய வேண்டிய அவசர சிகிச்சை
வலிப்பு நின்றவுடன் செய்ய வேண்டிய அவசர சிகிச்சை
நெவிகடிஒன்
Back to top