பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

முதல் உதவி

அனைவருக்கும் தெரிய வேண்டிய அடிப்படை முதலுதவி முறைகளைப் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

முதல் உதவி முக்கியம்
முதல் உதவி முக்கியத்தைப்பற்றிய குறிப்புகள்
விடாமல் விரட்டும் விக்கல் ஏன்? தீர்வு என்ன?
விடாமல் விரட்டும் விக்கல் ஏன்? தீர்வு என்ன?
தீத்தடுப்பு
தீத்தடுப்பு பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஷாக் அடித்தால் என்ன செய்வது?
ஷாக் அடித்தால் என்ன செய்வது?
சாலை விபத்துக்கள் (நடந்தால்) – செய்ய வேண்டியது என்ன?
சாலை விபத்துக்கள் (நடந்தால்) – செய்ய வேண்டியது என்ன?
விபத்துத் தடுப்பில் நம் பங்கு
விபத்துத் தடுப்பில் நம் பங்கு
முத்தான முதலுதவிகள்
முத்தான முதலுதவிகள் பற்றிய குறிப்புகள்
தண்ணீரில் தவறி விழுந்த குழந்தைக்கு செய்யவேண்டிய முதலுதவிகள்
தண்ணீரில் தவறி விழுந்த குழந்தைக்கு செய்யவேண்டிய முதலுதவிகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
எலும்பு வங்கி
நவீன சிகிச்சையில் ‘எலும்பு மாற்றுச் சிகிச்சை’ பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
முதல் உதவி குறித்த கேள்வி பதில்கள்
முதல் உதவி குறித்த கேள்வி பதில்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top