பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / உடல்நலம் / சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்

சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை

தனிப்பட்ட, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் துப்புரவு சுகாதாரம் போன்ற தலைப்புகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சுகாதாரம்
சுகாதாரம் சார்ந்த உபதகவல்களை இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.
தனிப்பட்ட சுகாதாரம்
தனிப்பட்ட சுகாதாரத்தை பராமரிக்க தேவையான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம்
இத்தலைப்பு வீட்டு மற்றும் சமூக அளவில் சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரத்தை பராமரிக்க தேவையான குறிப்புகளை வழங்குகிறது.
மருத்துவக் கழிவுகள் மேலாண்மை
மனித செயல்பாடுகளினால் உருவாகும் தொழிற்சாலை கழிவுகள், வீட்டுக் கழிவுகள், விவசாய கழிவுகள் ஆகிய அனைத்தும் புவிச் சூழலை பெரிதும் பாதிக்கின்றது
சுத்தம் வேண்டும் நித்தம்!
சுத்தமாய் இருக்க பின்பற்றவேண்டிய செயல்கள்.
புகையில்லா புதுவாழ்வு!
புகையில்லா புதுவாழ்வு பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
மலச்சிக்கல் - இயற்கை மருத்துவம்
மலச்சிக்கலில் இருந்து விடுபட வழிமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மருத்துவமனை கட்டமைப்பும் செவிலியர்களின் பங்கும்
மருத்துவமனை கட்டமைப்பும் செவிலியர்களின் பங்கும் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மகப்பேறு மருத்துவம்
மகப்பேறு மருத்துவம் (MIDWIFERY) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top