பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்

நோய்கள்

மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய பொதுவான நோய்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

கண்
கண் சார்ந்த நோய்கள் மற்றும் அதன் பாதுகாப்பு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வாய்
வாய் தொடர்பான பல்வேறு தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
காது-மூக்கு-தொண்டை
காது-மூக்கு-தொண்டை தொடர்பான பிரச்சனைகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தோல்
பல்வேறு தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களின் அறிகுறிகள், காரணங்கள் மற்றும் சிகிச்சை முறைகள் பற்றி இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.
பாலுறவு நோய்கள்
பாலுறவு நோய்களின் காரணங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் அதை தடுக்கும் முறைகள் பற்றி இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.
மூலம்
மூல நோய் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் இங்கு பெறலாம்.
எலும்பு மற்றும் வாதம்
எலும்பு மற்றும் வாதம் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் இங்கு காணலாம்.
நீரிழிவு நோய்
நீரிழிவு நோய் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
புற்று நோய்
புற்று நோய் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் இங்கு காணலாம்.
பூச்சிகள் மற்றும் விலங்குகள்
பூசிகள் மற்றும் விலங்குகள் மூலம் உருவாகும் நோய்களைப் பற்றி இங்கு காணலாம்.
நெவிகடிஒன்
Back to top