பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் பெண்களுக்கான சொத்துரிமை

பெண்களுக்கான சொத்துரிமை சார்ந்த கருத்துக்களைப் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 3 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
பூர்வீக சொத்துரிமை by Anonymous 21 ராஜா May 06. 2019
ஜெயராணி by ஜெயராணி No replies yet ஜெயராணி July 03. 2019
சுய சம்பாத்திய சொத்து by எஸ் வெங்கடேசன் No replies yet எஸ் வெங்கடேசன் July 26. 2017
நெவிகடிஒன்
Back to top