பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

சுய தொழில்கள்

பெண்கள் வீட்டிலிருந்தபடிய சுயதொழில் பட்டியல் குறிப்புகள்

தக்காளி சூப் மிக்ஸ் தயாரிப்பு
தக்காளி சூப் மிக்ஸ் தயாரிப்பு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆயில் மில் – சுயதொழில்
ஆயில் மில் – சுயதொழில் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஹேர் ஆயில் தயாரிப்பு
ஹேர் ஆயில் தயாரிப்பு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
டிரஸ்ட் தொடங்கும் முறைகள்
டிரஸ்ட் தொடங்கும் முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மெட்ரிக் பள்ளி தொடங்கும் முறைகள்
மெட்ரிக் பள்ளி தொடங்கும் முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இறைச்சிப் பொருள்கள் தொழில்
இறைச்சிப் பொருள்கள் தொழில் சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆடை அணிகலன்கள் உற்பத்தி
ஆடை அணிகலன்கள் உற்பத்தி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top