பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

நிர்வாகம்

இந்திய மற்றும் தமிழக நிர்வாகத்துறை பற்றிய தகவல்கள்

நீதித்துறை
அரசாங்க அமைப்புகளில் ஒன்றான நீதித்துறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஊராட்சி நிர்வாகம்
ஊராட்சி நிர்வாகம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாவட்ட ஊராட்சியின் செயல்பாடுகள்
மாவட்ட ஊராட்சியின் செயல்பாடுகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஊரக வளர்ச்சி துறையில் பயிற்சிகள்
ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மனை நிர்வாகம்
மனை நிர்வாகம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை - நிர்வாக அமைப்பு
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் நிர்வாக அமைப்பு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
போக்குவரத்து துறை
போக்குவரத்து துறையின் நிர்வாகம் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உள், மதுவிலக்கு (ம) ஆயத்தீர்வை துறை – நிர்வாகம்
உள், மதுவிலக்கு (ம) ஆயத்தீர்வை துறையின் நிர்வாக அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பொதுப்பணித்துறை நீர்வள ஆதாரத்துறை - நிர்வாகம்
பொதுப்பணித்துறை நீர்வள ஆதாரத்துறையின் நிர்வாகம் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உள்ளாட்சி மன்ற நிர்வாகம்
உள்ளாட்சி மன்ற நிர்வாகம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top