பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

நிர்வாகம்

இந்திய மற்றும் தமிழக நிர்வாகத்துறை பற்றிய தகவல்கள்

உள்ளாட்சி மன்ற நிர்வாகம்
உள்ளாட்சி மன்ற நிர்வாகம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆயோக்
இந்தியாவில் திட்டமிடுதலின் தோற்றம், அதன் வகைகள், குறிக்கோள் மற்றும் நிதி ஆயோக் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒரு நிறுமத்தின் மேலாண்மைக் கூட்டமைப்பு
ஒரு நிறுமத்தின் மேலாண்மைக் கூட்டமைப்பு பற்றிய தகவல்களை இங்கே காணலாம்.
இந்தியாவின் தேவை மாநிலங்களின் கூட்டாட்சி
மாநிலங்களின் கூட்டாட்சி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுலா துறை
சுற்றுலா துறையின் நிர்வாக செயல்பாடுகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top