பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

இந்திய அரசு திட்டங்கள்

இந்திய அரசின் திட்டங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்

எழுக இந்தியா திட்டம்
எழுக இந்தியா திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பிரதமர் வேளாண் நீர் பாசனத் திட்டம்
பிரதமர் வேளாண் நீர் பாசனத் திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
10வது படிப்புக்கு பிந்தைய படிப்பு உதவித்தொகை திட்டம்
10வது படிப்புக்கு (மெட்ரிக்) பிந்தைய படிப்பு உதவித்தொகை திட்டம் (POST-MATRICSCHOLARSHIPSCHEME) பற்றிய குறிப்புகள்
தொடங்கிடு இந்தியா (Startup India)
தொடங்கிடு இந்தியா (Startup India) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பிரதம மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா
பிரதம மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா மற்றும் பிரதம மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பிரதம மந்திரியின் பாரதிய ஜன அவுஷதி திட்டம்
பிரதம மந்திரியின் பாரதிய ஜன அவுஷதி திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இஞ்சியோன் செயல்திட்டம்
இஞ்சியோன் செயல்திட்டம் பற்றி தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா திட்டம் (PMMY)
பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா திட்டம் (PMMY) பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
இளைஞர்களுக்கான திறன் பயிற்சி
திறன் பயிற்சி மற்றும் புத்தாக்க முயற்சிகளால் இளைஞர்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஸ்வச் பாரத் இயக்கம் (தூய்மை இந்தியா இயக்கம்)
ஸ்வச் பாரத் இயக்கம் (தூய்மை இந்தியா இயக்கம்) குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top