பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / ஊரக வளர்ச்சி / தமிழ்நாடு மகளிர் நல மேம்பாட்டு நிறுவனம்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

தமிழ்நாடு மகளிர் நல மேம்பாட்டு நிறுவனம்

தமிழ்நாடு மகளிர் நல மேம்பாட்டு நிறுவனம் குறித்த தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

திறன் பயிற்சி
தமிழ்நாடு மகளிர் நல மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் வழங்கும் திறன் பயிற்சி பற்றிய தகவல்.
சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான திட்டங்களும் அதன் செயல்பாடுகளும்
சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான திட்டங்களும் அதன் செயல்பாடுகளும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்புகள்
ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்புகள் மற்றும் அண்டை வீட்டு கூட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்துதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சுய உதவிக் குழு உற்பத்தி பொருட்களைச் சந்தைப்படுத்துதல் திட்டங்கள்
சுய உதவிக் குழு உற்பத்தி பொருட்களைச் சந்தைப்படுத்துதல் திட்டங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம்
தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் பற்றிய குறிப்புகள்
நெவிகடிஒன்
Back to top