பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு

ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பழங்குடியினர் நலன் சார்ந்த கொள்கைகள்
ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிக் கல்வித்துறை நலத்திட்டங்கள் - 2018 - 2019
பள்ளிக் கல்வித்துறையின் (2018 -2019) கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தொடக்கக்கல்வி - 2018 - 19
தொடக்கக்கல்வி - 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் - 2018 - 2019
மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் - 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அரசுத் தேர்வுகள் - 2018 - 2019
அரசுத் தேர்வுகள் - 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் பாகம் 1 - 2018 - 2019
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் பாகம் 2 - 2018 - 2019
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் பாகம் 2 - 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் - 2018 - 2019
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் - 2018 - 2019 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - 2018 - 2019
தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழக (2018 - 2019) கொள்கை விளக்க குறிப்பு பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
விலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள்
விலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top