பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு

ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் 2018 - 19
தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் சார்ந்த திட்டங்கள்
தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
விதைச்சான்றளிப்பு மற்றும் அங்ககச் சான்றளிப்புத்துறை
விதைச்சான்றளிப்பு மற்றும் அங்ககச் சான்றளிப்புத்துறையின் (2018 – 2019) கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வேளாண் கல்வி, ஆராய்ச்சி 2018 – 2019
வேளாண் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி துறையின் 2018 – 2019ஆம் ஆண்டுக்கான கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகம் 2018 – 2019
வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகம் 2018 – 2019 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத்துறை - கொள்கை விளக்கம்
மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத்துறையின் கொள்கை விளக்கம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்தும் கொள்கை 2018
தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்தும் கொள்கை 2018
நெவிகடிஒன்
Back to top