பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள்

தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் மற்றும் பட்டியலின் விபரங்கள்

ஊக்குவிக்கும் திட்டங்கள்
தமிழக அரசின் ஊக்குவிக்கும் திட்டங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பாதுகாப்பு திட்டங்கள்
இந்த பகுதியில் உணவு உரிமை, வீட்டு வசதி, வேலைவாய்ப்பு போன்ற தலைப்புகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
புது வாழ்வு திட்டம்
புது வாழ்வு திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
வறுமை ஓழிப்புத்திட்டங்கள்
வறுமை ஓழிப்புத் திட்டங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஊரக வளர்ச்சி
ஊரக வளர்ச்சி குறித்த அரசுத் திட்டங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மூத்தக் குடிமக்கள் பராமரிப்பு நலச்சட்டம் 2007
மூத்தக் குடிமக்கள் பராமரிப்பு நலச்சட்டம் 2007 பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
முதியோர் பஸ் பாஸ் திட்டம்
முதியோர் பஸ் பாஸ் திட்டம் திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
தமிழக அரசு இலவச 104 மருத்துவ ஆலோசனை சேவை திட்டம்
தமிழக அரசு இலவச 104 மருத்துவ ஆலோசனை சேவை திட்டம் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு அரசின் வீட்டுத் திட்டங்கள்
தமிழ்நாடு அரசின் வீட்டுத் திட்டங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம்
சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம் பற்றிய குறிப்புகள்
நெவிகடிஒன்
Back to top