பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

புது வாழ்வு திட்டம்

புது வாழ்வு திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்

பிற நிதிகள்
புதுவாழ்வு திட்டத்தின் பிற நிதிகள் பெறுவதற்கான இலக்குகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சமுதாய கொள்முதல்
புதுவாழ்வு திட்டத்தின் கீழ் பொருட்களை வாங்கும் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சில கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆளுமை மற்றும் பொறுப்புணர்வு செயல் திட்டம் (GAAP)
ஆளுமை மற்றும் பொறுப்புணர்வு செயல் திட்ட தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க நிதி
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க நிதி பற்றிய விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க சிறப்பு நிதி
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க சிறப்பு நிதி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கணக்கு பதிவேடுகள் பராமரிப்பு
புதுவாழ்வு திட்டத்தின் கணக்கு பதிவேடுகள் பராமரிப்பு பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆளுமை மற்றும் பொறுப்புணர்வு
புதுவாழ்வு திட்டத்தின் ஆளுமை மற்றும் பொறுப்புணர்வு தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சமூக தணிக்கை
சமூக தணிக்கை என்றால் என்ன, அதன் கடமைகள் மற்றும் செய்யும் முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top