பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / சமூக நலம் / மாற்றுத் திறனாளிகள் நலம்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

மாற்றுத் திறனாளிகள் நலம்

இந்த பிரிவில் மாற்று திறனாளிகள் நலம் தொடர்பான சட்டங்கள்,நடவடிக்கைகள், கொள்கைகள், திட்டங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற அம்சங்கள் உள்ளடங்கியுள்ளது.

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நிதி உள்ளடக்கம்
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நிதி உள்ளடக்கம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சமூக உள்ளடக்கம் - பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும்
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சமூக உள்ளடக்கம் பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பார்வைக்குறைபாட்டில் தகவல் தொடர்பு நுட்பத்தின் பங்கு
பார்வைக்குறைபாட்டில் தகவல் தொடர்பு நுட்பத்தின் பங்கு பற்றி தரப்பட்டுள்ளன.
மாற்றுத் திறனாளிகள் அடையத்தக்க போக்குவரத்து
மாற்றுத் திறனாளிகள் அடையத்தக்க போக்குவரத்து - தற்போதைய நிலவரமும் நம் முன் உள்ள வழியும் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
செயல்புரிவதற்கு இடையூறு செய்யும் குறைபாடு
செயல்புரிவதற்கு இடையூறு செய்யும் குறைபாடு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மாற்றுத்திறன் மற்றும் நலனுக்கு அப்பால் சலுகைகளைப் பெறுதல்
மாற்றுத்திறன் மற்றும் நலனுக்கு அப்பால் சலுகைகளைப் பெறுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மாற்றுத்திறனாளிகள்
மாற்றுத்திறன் வகைகள், இந்தியாவில் அவர்களின் நிலை குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தலுக்கான தேசிய விருதுகள்
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தலுக்கான தேசிய விருதுகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அரசு வழங்கும் சலுகைகள்
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அரசு வழங்கும் சலுகை, உதவிகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஊனமுற்ற / பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் வகைகள்
ஊனமுற்ற / பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் வகைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top