பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

Items Created In Past 7 Days


தமிழ் நாடு மாநில மகளிர் ஆணையம்
by TASNA published Sep 11, 2015 last modified Oct 21, 2020 07:56 AM
வங்கிக் குறைதீர்ப்பாளர் திட்டம்
by TASNA published Jan 21, 2017 last modified Oct 21, 2020 07:55 AM
ஏற்காடு
by Mariyappan published Sep 23, 2017 last modified Oct 21, 2020 06:25 AM
எலுமிச்சையில் சொறி நோய்
by Mariyappan published Nov 03, 2017 last modified Oct 21, 2020 04:18 AM
இயற்கை வழி விவசாயத்திற்கு சில வழிமுறைகள்
by TASNA published Oct 19, 2015 last modified Oct 21, 2020 04:13 AM
எய்ட்ஸ்
by admin published Oct 17, 2014 last modified Oct 21, 2020 04:06 AM
கர்ப்பம்
by TASNA published Aug 22, 2017 last modified Oct 20, 2020 11:23 PM
ஆடைகளைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
by Aswin Arichand S published Aug 11, 2018 last modified Oct 20, 2020 10:08 PM
அக்னிச் சிறகுகள்
by sivaraj selvaraj published Sep 12, 2018 last modified Oct 20, 2020 08:16 PM
ஈகை
by sivaraj selvaraj published Nov 28, 2018 last modified Oct 20, 2020 06:53 PM
கால்நடைகளுக்கான சோளம் சாகுபடி முறை
by Mariyappan published Jul 06, 2015 last modified Oct 20, 2020 06:31 PM
திருமணத்தை பதிவு செய்வது எப்படி
by Mariyappan published Apr 09, 2015 last modified Oct 20, 2020 06:28 PM
தக்காளி - சீர்மிகு சாகுபடி முறைகள்
by ANURADHA published Nov 08, 2016 last modified Oct 20, 2020 06:01 PM
பயறு வகைப் பயிர்களை தாக்கும் பூச்சிகள்
by Mariyappan published Nov 29, 2017 last modified Oct 20, 2020 05:56 PM
சகல தோல் நோய்க்கும் சதுரக்கள்ளி
by Bagya lakshmi published Mar 10, 2015 last modified Oct 20, 2020 05:44 PM
மாதிரி வினா-விடை – 02
by manidhanaeyam@gmail.com published Oct 04, 2016 last modified Oct 20, 2020 04:59 PM
பெண்களுக்கான சொத்துரிமை சட்டம்
by Mariyappan published Jul 14, 2015 last modified Oct 20, 2020 03:26 PM
ஆதார் அட்டை பெறுவது எப்படி?
by Mariyappan published Apr 02, 2015 last modified Oct 20, 2020 03:24 PM
குழந்தையின் மூளை, ரகசியக் களஞ்சியம்
by Mariyappan published Sep 08, 2015 last modified Oct 20, 2020 03:23 PM
தமிழ் முதல் மொழிப் பாடம் - மாணவர்களுக்கான கல்வி ஊக்கத் தொகை
by Mariyappan published Sep 02, 2015 last modified Oct 20, 2020 03:20 PM
Back to top