பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 24 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
அரசியலமைப்பு வகைகள்
அரசியலமைப்பு வகைகள் அனைத்தும் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / அரசியல் மற்றும் அரசாங்கம்
இந்திய அரசியல் கட்சிகள்
இந்திய அரசியல் கட்சிகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / அரசியல் மற்றும் அரசாங்கம்
இந்திய அரசாங்கமும் அரசியலும்
இந்திய அரசாங்கமும் அரசியலும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / அரசியல் மற்றும் அரசாங்கம்
கல்வி திட்டம்
கல்வி சார்ந்த திட்டங்கள் மற்றும் அதன் பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கொள்கைகள் / திட்டங்கள்
டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டம்
டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டம் பற்றிய விளக்கங்களை இங்கு காண்போம்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / டிஜிட்டல் இந்தியா
மருத்துவக்கழிவுகள்
மருத்துவக்கழிவுகளின் பாதுகாப்புச் சட்டத்தைப் பற்றி இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / கழிவு மேலாண்மை / மருத்துவக் கழிவுகள் மேலாண்மை
மணிப்பூர்
மணிப்பூரில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மாநிலங்கள்
உணவு பாதுகாப்பு தரம் & நெறிமுறைகள்
உணவு மற்றும் விவசாய கழகம் (FAO) சர்வதேச உணவு வர்த்தகத்தில் ஏற்கப்பட்ட உணவு பாதுகாப்பு தரத்தை நிறுவியுள்ளது. இந்த தலைப்பு உணவு பாதுகாப்பு தரம் மற்றும் நெறிமுறைகளின் பல்வேறு கூறுகளை விளக்குகிறது
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / அறுவடைக்குப்பின் நுட்பங்கள் / துவங்கப்பட்ட நியமங்கள் & நடைமுறைகள்
உள்நாட்டு வைப்புத் தொகை
உள்நாட்டு வைப்புத் தொகை தொடர்பான கேள்வி பதில்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / வங்கியியல் சம்பந்தப்பட்டவைகள் / வங்கியியல் சம்பந்தமான அறிவுறுத்தல்கள் பற்றிய கேள்வி-பதில்
தேதியிட்ட அரசாங்கப் பத்திரங்களின் போட்டியில்லாத ஏலமிடும் வசதி
தேதியிட்ட அரசாங்கப் பத்திரங்களின் போட்டியில்லாத ஏலமிடும் வசதி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / இந்திய ரிசர்வ் வங்கி / அரசு பத்திர சந்தை
Back to top