பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 94 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பாசி பயறு - பயன்கள்
பாசி பயறின் பயன்கள் பற்றி தெரிந்துக் கொள்ள இங்கு படிக்கவும்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / உணவு பொருட்களும் அதன் நன்மைகளும்
குடிமைப்பணி தேர்வில் கட்டுரை வரைதல்
குடிமைப்பணி தேர்வில் கட்டுரை வரைதலுக்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டி / போட்டித்தேர்வுக்கு உதவும் தகவல்கள்
மாதிரி வரைபடங்களில் திருத்துதல்
மாதிரி வரைபடங்களில் திருத்துதல் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள் / ஆடை அணிகலன்கள் உற்பத்தி
துணியில் மாதிரியை வைத்தல், குறித்தல், வெட்டுதல்
துணியில் மாதிரியை வைத்தல், குறித்தல், வெட்டுதல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள் / ஆடை அணிகலன்கள் உற்பத்தி
துணிகளை கண்டறிதல் மற்றும் ஆடை உருவாக்கத்தில் பயன்படும் அடிப்படை தையல்கள்
துணிகளை கண்டறிதல் மற்றும் ஆடை உருவாக்கத்தில் பயன்படும் அடிப்படை தையல்கள் பற்றி தெரிந்துக் கொள்ள இங்கு படிக்கவும்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள் / ஆடை அணிகலன்கள் உற்பத்தி
நாட்டியக் கலை விளக்கம்
நாட்டியக் கலையின் விளக்கம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / தமிழ் இலக்கியங்கள் மற்றும் நூல்கள்
ஆயத்த ஆடை, தையலாடை மற்றும் வீட்டில் தைக்கப்பட்ட ஆடைகள்
ஆயத்த ஆடை, தையலாடை மற்றும் வீட்டில் தைக்கப்பட்ட ஆடைகள் பற்றி தெரிந்துக் கொள்ள படிக்கவும்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள் / ஆடை அணிகலன்கள் உற்பத்தி
இணையத்தில் மட்டும் வெளிவரும் இதழ்கள்
இணையத்தில் மட்டும் வெளிவரும் இதழ்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள் / இணையத் தமிழ் இதழ்கள்
இணையத் தமிழ் இதழ்களின் அமைப்பும் தொழில்நுட்பமும்
இணையத் தமிழ் இதழ்களின் அமைப்பும் தொழில்நுட்பமும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள் / இணையத் தமிழ் இதழ்கள்
துணிகள் மற்றும் ஆடைகளின் அடிப்படைகள்
துணிகள் மற்றும் ஆடைகளின் அடிப்படைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள் / ஆடை அணிகலன்கள் உற்பத்தி
Back to top