பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 51 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
ஆயுர்வேதத்தின் தோற்றம்
ஆயுர்வேதத்தின் தோற்றம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / ஆயுர்வேதா
ஆயுர்வேதம்
இத்தலைப்பு ஆயுர்வேதத்தின் அடிப்படை கருத்துகள், கண்டறிதல், சிகிச்சை மற்றும் அதன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மற்றும் திட்டங்கள் முதலிய பல்வேறு அம்சங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / ஆயுர்வேதா
கர்ப்ப கால ஆயுர்வேத மருத்துவம்
கர்ப்ப கால ஆயுர்வேத மருத்துவம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
நோய்களை கண்டறியும் முறைகள்
நோய்களை கண்டறியும் முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
கோடை நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தும் உணவு
கோடை நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தும் உணவு முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
கண் கருவளையம் ஆயுர்வேத வழிகள்
கண்களின் கருவளைக பாதுகாகக் ஆயுர்வேத வழிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
ஆயுர்வேதம்
ஆயுர்வேதம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / / கேரளா மாநிலம் / அனுபவங்கள்
ஆயுர்வேதா
ஆயுர்வேதா மருத்துவ குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / மருத்துவ முறைகள் / ஆயுஷ்
கண் பார்வையை மேம்படுத்த ஆயுர்வேத வைத்தியங்கள்
கண் பார்வையை மேம்படுத்தும் சில ஆயுர்வேத வைத்தியங்கள் படித்து பயன்பெறவும்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / ஆயுர்வேதா
மன அழுத்தத்திற்கான ஆயுர்வேத மூலிகைகள்
மன அழுத்தத்தை சமாளிக்க உதவும் ஆயுர்வேத மூலிகைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / ஆயுர்வேதா
Back to top