பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 146 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
ஈர நிலச்சூழல்
ஈர நிலச்சூழல் – ஓர் பார்வை
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள்
வேளாண்மை - விவசாயிகள் பயிற்சி
வேளாண்மை - விவசாயிகள் பயிற்சி 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
கன்னியாகுமரி
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் புள்ளி விவரங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மாநில தகவல்கள் / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள்
நான்கு பட்டங்களுக்கும் ஏற்ற சூரியகாந்தி சாகுபடி
மானாவாரியில் இரு பட்டங்களும், இறவையில் இரு பட்டங்களும் சாகுபடி செய்ய ஏதுவாக உள்ள சூரியகாந்தி பயிர் சாகுபடி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / எண்ணெய் வித்துக்கள்
கொங்கு நாடு
கொங்கு நாடு பற்றிய வரலாறு இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / தமிழ்நாடு / மாவட்டத்தின் - வரலாற்று சுவடுகள்
ஈர நிலம்
ஈர நிலம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள்
முன்னுதாரண விவசாய நடவடிக்கைகள்
வாழை விளைச்சலில் அபாரமானப் பலன்களைத் தந்த அனுபவ பூர்வ நடவடிக்கைகள் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / விவசாயிகளுக்கான குறிப்புகள் / விவசாயிகளின் கண்டுப்பிடிப்புகள்
கோடை உழவு
கோடை உழவு பற்றிய பயனுள்ள தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / பயனுள்ள தகவல்கள்
வளிமண்டலம் - ஓர் கண்ணோட்டம்
வளிமண்டலம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள்
ஆரிய இனம் - பூர்வீகம் மற்றும் பரவல்
ஆரிய இனத்தின் பூர்வீகம் மற்றும் பரவல் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / இன அரசியல்
Back to top