பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 11 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
இளநிலை பட்டப்படிப்புகள்
இளநிலை பட்டப்படிப்புகள் பற்றிய பட்டியல்
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
Forum உடற்கல்வி
உடற்கல்வி தொடர்பான தகவல்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி- கருத்து பகிர்வு
உடற்கல்வியில் மாணவர்களின் பங்கேற்பும், பயன்களும்
உடற்கல்வியில் மாணவர்களின் பங்கேற்பும், பயன்களும் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி / மாணவர்களின் பகுதி
உயர் கல்வித் துறை - பாகம் 2 - பல்கலைக்கழகங்கள்
உயர் கல்வித் துறையின் கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு (2017 - 2018) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
கல்வி
விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் கல்வி விவரங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / விழுப்புரம்
கல்வியியல் கல்லூரிகள்
இந்தியாவிலுள்ள கல்வியியல் கல்லூரிகள் பற்றிய பட்டியல்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / கல்லூரிகள்
தொடக்கக் கல்வியின் நிலை
தொடக்கக் கல்வியின் நிலை குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம்
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம், விளையாட்டு வீரர்களுக்கு செய்யும் உதவிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள்
தமிழ்நாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்கள்
தமிழ்நாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்கள் பற்றிய பட்டியல்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / பல்கலைக்கழகங்கள்
நுண்ணிலைத் திட்டம்
நுண்ணிலைத் திட்டம் (Micro Planning) குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள்
Back to top