பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 572 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கும் முறை
இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மக்கு எரு உத்திகள் / பயிர் கழிவுகள்
ஊட்டமேற்றிய தொழு உரத்தின் சிறப்பம்சங்கள்
ஊட்டமேற்றிய தொழு உரத்தின் சிறப்பம்சங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மக்கு எரு உத்திகள் / கால்நடை கழிவுகள்
மண்ணுக்கு வலு சேர்க்கும் பசுந்தழை உரங்கள்
பசுந்தழை உரம் வளர்ப்பு பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மக்கு எரு உத்திகள் / பயிர் கழிவுகள்
முருங்கையில் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
முருங்கையில் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை மேற்கொள்ளுதல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
வீட்டுத் தோட்டங்களுக்கு உரம் தயாரிப்பு தொழிற்நுட்ப முறைகள்
வீட்டுத் தோட்டங்களுக்கு உரம் தயாரிக்கும் தொழிற்நுட்ப முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
காபி பயிரில் மகசூலுக்கு ஏற்றவாறு உரமிடல்
காபி பயிரில் மகசூலுக்கு ஏற்றவாறு உரமிடுவதற்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
வீட்டிலேயே தயாரிக்கலாம் உரம்
வீட்டில் தயாரிக்கும் உரம் பற்றி இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மக்கு எரு உத்திகள் / பயிர் கழிவுகள்
Comment மன்புழு உரம்
வணக்கம், நான் மன்புழுவை பயன்படுத்தி தொழில்ரீதியாக இயற்கை உரம் உற்பத்திசெய்ய விரும்புகிறேன், நமது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மன்புழுக்களில் எது சிறந்த வகை மேலும் உரம் உற்பத்தியை விரைவுபடுத்த என்ன செய்ய வேண்டும்?
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் தயாரிப்பு / மன்புழு உரம்
உரம் விழுதல் சில உண்மைகள்
உரம் விழுதல் சில உண்மைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தை பராமரிப்பு
காசில்லாமல் கிடைக்கும் இயற்கை உரம்
இயற்கை உரம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / இதர இயற்கை உரங்கள்
Back to top