பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 49 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
மக்களாட்சி அமைப்பில் அரசியலும், கல்வியும்
மக்களாட்சி அமைப்பில் அரசியலும், கல்வியும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
Comment உரிமை என்பது உறுதி செய்யப்பட்ட சுதந்திரம்
இன்றும் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு அவர்கள் என்னென்ன உரிமை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பது கூட தெரிவதில்லை. அதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன?
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / பெண்கள் உரிமை / உரிமை என்பது உறுதி செய்யப்பட்ட சுதந்திரம்
Comment Re: உரிமை என்பது உறுதி செய்யப்பட்ட சுதந்திரம்
பெண்களின் அலட்சியமே இதற்கு காரணம். அவர்களின் உரிமை பற்றி அறிய பல்வேறு வாய்ப்புகள் இருந்தும் அதை பயன்படுத்திக் கொள்வதில்லை.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / பெண்கள் உரிமை / உரிமை என்பது உறுதி செய்யப்பட்ட சுதந்திரம்
மக்களாட்சி - ஓர் கண்ணோட்டம்
மக்களாட்சி முறையின் தோற்றம் மற்றும் வகைகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / அரசியல் மற்றும் அரசாங்கம்
கல்விக்கான இந்திய அரசியலமைப்பின் விதிகள்
கல்விக்கான இந்திய அரசியலமைப்பின் விதிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
பெண்ணுரிமையும் திருமண வயதும்
பெண்ணுரிமையும் திருமண வயதும் குறித்த தகவல்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம்
மத்தியப் புலனாய்வுத் துறை
மத்திய புலனாய்வு அமைப்பான சிபிஐ (Central Bureau of Investigation-CBI) எப்படி உருவானது, அதன் நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் என்ன என்பன பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள்
தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையம்
தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மனித உரிமை
இந்திய அரசியல் சாசனம்
இந்திய அரசியல் சாசனம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம்
மாற்றுத்திறன் மற்றும் நலனுக்கு அப்பால் சலுகைகளைப் பெறுதல்
மாற்றுத்திறன் மற்றும் நலனுக்கு அப்பால் சலுகைகளைப் பெறுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மாற்றுத் திறனாளிகள் நலம்
Back to top