பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 20 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
நன்னீர் முத்து வளர்ப்பு
நன்னீர் நிலையில் முத்து வளர்ப்பு பற்றியும் வணிக உற்பத்தியின் பொருளாதாரம் பற்றியும் இங்கே கூறப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மீன் வளர்ப்பு / உள்நாட்டு மீன்வளர்ப்பு
மீன்வள துறை
மீன்வள துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / கிருஷ்ணகிரி / துறைகள்
தொழில் துறை
தொழில் துறை (Industrial Sector) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிதி சேர்க்கை / பொருளாதாரம்
வேளாண் வணிகத்தை முன்னிறுத்தும் நீர்வள நிலவளத் திட்டம்
வேளாண் வணிகத்தை முன்னிறுத்தும் நீர்வள நிலவளத் திட்டம் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள்
கலவை மீன்கள் வளர்ப்பு
கலவை மீன்கள் வளர்ப்பு பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / மீன் வளர்ப்பு
தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்தும் கொள்கை 2018
தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்தும் கொள்கை 2018
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
உள்நாட்டு மீன்வளர்ப்பு
பொதுவான கெண்டை வளர்ப்பு, நன்னீர் இறால், அலங்கார மீன், செயற்கை முத்து, சிறிய உயிரினங்களின் வணிக உற்பத்தி உட்பட உள்நாட்டு மீன் உற்பத்தியை பற்றியும் இங்கு விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / மீன் வளர்ப்பு
வேளாண்மை
ஐ.டி.பி.ஐ (IDBI) வங்கி
விவசாயத்திற்கு கடன் தரும் ஐ.டி.பி.ஐ வங்கி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / வங்கி மற்றும் கடன் / கட்டுபாட்டு நிறுவனங்கள்
மீன் வளர்ப்பு
உள்நாட்டு மீன்வளர்ப்பு, இறால் வளர்ப்பு, முத்து கலாச்சாரம், அலங்கார மீன் உற்பத்தி, மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள், இயந்திரங்கள் உட்பட மீன் உற்பத்தியின் பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்
Back to top