பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 57 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
முருங்கையில் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
முருங்கையில் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை மேற்கொள்ளுதல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
பல்வேறு பயிர்களுக்கு ஏற்று பொருத்தமான ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை தொகுப்புகளைப் பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
உரம் மற்றும் உரமேம்பாடு
உரம் மற்றும் உரமேம்பாடு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / உரம்
கேழ்வரகு சாகுபடியில் ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
கேழ்வரகு சாகுபடியில் ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை பற்றிய குறிப்புகளை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சிறுதானியங்கள் / கேழ்வரகு
நறுமண பயிர்கள்
வணிகரீதியாக முக்கியமான நறுமண பயிர்களை உற்பத்தி செய்யும் தொழில்நுட்பம் பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி / பயிர் சாகுபடி குறிப்புகள்
மண் வள மேலாண்மைக்கான தேசிய திட்டம்
மண் வள மேலாண்மைக்கான தேசிய திட்டத்தின் அங்கங்களை இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள் / பயிர்கள் தொடர்பானவை
கரும்பிற்கான ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
கரும்பு விளைச்சலை அதிகரிக்க உபயோகிக்கும் ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை முறைகள் பற்றி இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சர்க்கரைப் பயிர்கள் / கரும்பு சாகுபடி
அங்க வேளாண்மை தொழில்நுட்பங்கள்
அங்க வேளாண்மை தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / அங்கக வேளாண்மை
குறைந்த நீரில் அதிக மகசூல் பெறும் வழி
சம்பா நெல் சாகுபடியில் குறைந்த நீரைப் பயன்படுத்தி அதிக மகசூல் பெறும் வழிமுறைகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
ஊட்டசத்தினை உறுதிப்படுத்தும் சிறுதானிய சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள்
ஊட்டசத்தினை உறுதிப்படுத்தும் சிறுதானிய சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்களை பற்றிய இங்கே காண்போம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
Back to top